Object structure

Creator:

Małkiewicz, Andrzej ; Kuczer, Jarosław ; Domke, Radosław

Contributor:

Domke, Radosław - red. ; Tureczek, Marceli - red.

Title:

Rodzina Gierków na Górnym Śląsku jako przykład "czerwonej arystokracji" PRL w świetle literatury przedmiotu. Wstęp do problematyki = The Family of Edward Gierek in Upper Silesia as an example of the "red aristocracy" of PRP in the light of the literature on the subject. Introduc

Group publication title:

Studia Zachodnie, 22

Subject and Keywords:

elita społeczna - Polska ; PRL ; Gierek, Edward (1913-2001) ; Gierek, Adam (1938- ) ; Gierek-Łapińska, Ariadna (1938- ) ; historia społeczna ; the Elite of PRP ; social history

Abstract_pl:

Rodzina Edwarda Gierka potwierdza tezę, niejednokrotnie pojawiającą się w polskiej literaturze historycznej, o istnieniu kasty tzw. czerwonej arystokracji. Byli to członkowie rodzin prominentów partyjno-państwowych w okresie PRL, którym żyło się łatwiej i dostatniej niż innym obywatelkom i obywatelom Polski, głównie ze względu na swoje koligacje rodzinne z władzą. ; Łatwiej zdobywali wykształcenie i pozycję społeczną oraz nierzadko gromadzili spore majątki. W artykule badacze koncentrują się na prześledzeniu życia rodziny Gierka: żony Stanisławy, dwóch synów oraz ich małżonek pod kątem ich statusu. W ten sposób starają się wykazać, że owe pięć osób wpisuje się doskonale w termin "czerwonej arystokracji" PRL.

Abstract:

The family of Edward Gierek we can treat as a "red aristocracy". In the communist Poland we called at this term families of the VIP from establishment. They life were much easier and com- fortable then the others. They have easier start, education and, sometimes, gained fortunes. ; In this paper authors are concentrating on family of Gierek, especially his wife Stanisława and his two sons and their wives. In this context authors want to defend the thesis that this five important people were the members of "red aristocracy".

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2021

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.34768/q173-w720

Pages:

123-138

Source:

Studia Zachodnie, tom 22

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II