Object structure

Creator:

Urbanek, Grzegorz

Contributor:

Domke, Radosław - red. ; Tureczek, Marceli - red.

Title:

Zniszczenia wojenne i odbudowa Skwierzyny w latach 1945-1949 = The destruction of war and the restoration of city Skwierzyna in 1945-1949

Group publication title:

Studia Zachodnie, 22

Subject and Keywords:

Skwierzyna ; II (druga) wojna światowa ; radziecka komendantura wojenna ; odbudowa powojenna ; world war II ; Soviet war command ; restoration of the city

Abstract_pl:

Skwierzyna zaliczana jest do najbardziej zniszczonych miast Ziemi Lubuskiej w wyniku działań wojennych i obecności wojsk radzieckich (głównie w okresie obecności radzieckiej komendantury wojennej). ; W opracowaniu szeroko omawiany jest stopień zniszczenia poszczególnych budynków administracyjnych, użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych i infrastruktury komunikacyjnej, których zasadnicza odbudowa została przeprowadzona w drugiej połowie lat 40. XX w. ; W wyniku tego centrum miasta zmieniło zasadniczo swoje oblicze, jednak zmiany te pociągnęły za sobą szereg udogodnień w układzie ulic.

Abstract:

Skwierzyna was one of the most damaged cities in the time of world war II and the presence of Red Army troops (especially soviet war headquarters). The article shows scale of destruction of buildings, municipal objects, communication infrastructure and industry. ; Following part of elaboration discusses in detail about process of restoration important buildings and transformations in the city arrangement, which significantly changed the face of post-war Skwierzyna. That main changes have been made between 1945 and 1949 year.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2021

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.34768/gv5c-g676

Pages:

35-48

Source:

Studia Zachodnie, tom 22

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II