Object structure

Creator:

Łoś-Tomiak, Anna ; Wyrwa, Joanna

Contributor:

Nitschke, Bernadetta (1964 - ) - red.

Title:

Lubuski sektor pozarządowy podstawą budowy lokalnego społeczeństwa obywatelskiego = Lubuskie non-governmental sector as a foundation for creating a local civic society

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 33

Subject and Keywords:

województwo lubuskie ; społeczeństwo obywatelskie ; organizacje pozarządowe

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono charakterystykę sektora pozarządowego w województwie lubuskim. W pracy dokonano oceny skuteczności i efektywności działania w perspektywie uczestnictwa w strukturach, formach i obszarach działania. Ponadto przedstawiono i przeanalizowano sposoby finansowania programów i inicjatyw oraz profil wydatków. Podkreślono również zasadnicze znaczenie instytucji pozarządowych w zatrudnieniu, które przyczynia się do budowy i rozwoju lokalnego społeczeństwa obywatelskiego.

Abstract:

The article presents a description of the non-governmental sector in the Lubuskie region. In the thesis there is made an appraisal of the efficiency and effectiveness of acting in the perspective of participation in structures, forms and areas of action. Moreover, the article presents and analyses ways of financing programs and initiatives as well as the profile of expenses. The article also underlines the essential meaning of non-governmental institutions social employment, which is contributing to the construction and local development of a civic society.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

177-202

Source:

Rocznik Lubuski, tom 33

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego