Object structure

Creator:

Rutkowska, Monika

Contributor:

Wołk, Zdzisław - red.

Title:

Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy w Lubuskiem = Diagnosis of the position of women in the Lubuskie job market

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 33

Subject and Keywords:

Lubuskie ; rynek pracy ; kobieta

Abstract_pl:

Praca daje kobietom szansę na aktywność zawodową i publiczną. Nierzadko kobiety podejmują pracę w celu zwiększenia domowego budżetu. Jednak wciąż trudniej jest im znaleźć pracę, dlatego liczba bezrobotnych kobiet utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie. ; Jednocześnie kobieta, biologicznie uwarunkowana do macierzyństwa, jest zobowiązana dokonać wyboru między macierzyństwem a karierą zawodową. Kiedy zdecyduje się na pierwsze napotyka wiele przeszkód w miejscu pracy. Badania wykazują, że kobiety zarabiają znacznie mniej niż mężczyźni, a do tego częściej zatrudniane są w niepełnym wymiarze godzin, zajmują niskie stanowiska w swoich zawodach i wykonują zazwyczaj mało prestiżowe prace. Istnieje prawo chroniące kobiety, ale brakuje skuteczności w jego egzekwowaniu.

Abstract:

Work gives women the chance of being active in professional and public life. Quite often women take up a job in order to enlarge the home budget. However, it is still more difficult for them to find a job, that is why the number of unemployed women is constantly growing. ; At the same time the woman, biologically conditioned for maternity, is obliged to make a choice between motherhood and professional career. When she decides on the former, she meets many obstacles at the workplace. A number of researches have show that women are paid considerably less than men and, what is more, they are more often employed on a part-time basis, occupy low positions in their professions and usually have low-prestige jobs. A law preserving the rights of women does exist, but it lacks effectiveness in being executed.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

189-198

Source:

Rocznik Lubuski, tom 33

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego