Object structure

Creator:

Linkner, Tadeusz

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

O poezji współczesnego poety z perspektywy baroku = On a contemporary poet's output from the Baroque perspective

Group publication title:

Filologia Polska, z. 7

Subject and Keywords:

Śmierć ; vanitas ; oksymoron ; koncept ; Gostkowski, Stanisław (1948-2000) ; death ; oxymoron ; concept

Abstract_pl:

Stanisław Gostkowski, współczesny poeta, autor siedmiu tomików, zmarł w roku 2000. Nie należał do Nowej Fali ani do Nowej Prywatności. Cenił wiersze Tymoteusza Karpowicza. W artykule piszę o pierwszym tomiku "Nie chowajcie mnie żyjącego" i czwartym "Śmierć ma słodki zapach". Gostkowski pisał o śmierci, ale dla życia. W swojej poezji bardzo często eksponował barokową ideę "vanitas". W szkicu zaprezentowano interpretację z perspektywy baroku.

Abstract:

Stanisław Gostkowski, a contemporary poet, author of seven volumes, died in 2000. He did not belong to the New Wave and New Privacy. His literary patron was Tymoteusz Karpowicz. I am writing about the first volume, "Don't bury me alive", and the fourth one, titled "Death has a sweet smell". Gostkowski wrote about death, nevertheless just for life. He often emphasises vanitas in his poetry. Here is an interpretation of his output from the Baroque perspective.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2021

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

click here to follow the link

Pages:

219-233

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 7

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego