Object structure

Creator:

Prusinowski, Piotr

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Kobiecość i metafizyka w filmach Jeana-Claude'a Brisseau = Feminity and metaphysics in Jean-Claude Briesseau's films

Group publication title:

Filologia Polska, z. 7

Subject and Keywords:

kino francuskie ; metafizyka ; surrealizm ; French cinema ; metaphysics ; surrealism

Abstract_pl:

Francuski reżyser Jean-Claude Brisseau (1944-2019) zaczynał swoją karierę od filmów bliskich poetyce realizmu społecznego, z biegiem czasu coraz dalej odchodząc od surowego, na poły dokumentalnego sposobu obrazowania na rzecz wyrafinowanej formy wizualnej, ewokującej metafizyczne i ezoteryczne treści. ; Swoim bohaterom i bohaterkom artysta kazał poszukiwać takiej egzystencjalnej drogi, która mogłaby prowadzić do wzniesienia się ponad reguły rządzące przyziemną, czysto materialną rzeczywistością. Wiarę w istnienie świata transcendentnego łączył ściśle z ideą piękna, jej najdoskonalszą reprezentację estetyczną dostrzegając w urodzie kobiecego ciała. ; Graniczące z sakralizacją uwielbienie dla "wiecznej kobiecości", któremu Brisseau dawał wyraz w takich filmach, jak "Z wściekłości i wrzasku" ("De bruit et de fureur", 1987), "Céline" (1992), "Anioły zagłady" ("Les anges exterminateurs", 2006) czy "Á l'aventure" (2008) zbliżało jego artystyczną postawę do ideałów, jakie wyznawali przedstawiciele surrealizmu.

Abstract:

French director Jean-Claude Brisseau (1944-2019) started his career as a social realist. Over time, he gradually abandoned his harsh semidocumentary approach to filmmaking and adopted a more visually refined style. The imagery in his films reflected metaphysical and often esoteric contents. ; Searching for meaning in life, some of his characters became able to rise above the triviality of everyday material existence. The artist's belief in the existence of a transcendent world was closely associated with his admiration for the female body. He saw the ideal aesthetic representation of beauty. ; Brisseau demonstrated his affection for the "eternal feminine" in such films as "Sound and Fury" ("De bruit et de fureur", 1987), "Céline" (1992), "Secret Things" ("Choses secretes", 2002) and "A l'aventure" (2008). Almost all of his pictures prove his strong affinity with surrealist' ideals.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2021

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

click here to follow the link

Pages:

321-334

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 7

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego