Object structure

Creator:

Burska, Katarzyna

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Wpływ pandemii COVID-19 na eksponowanie wartości witalnych w reklamach telewizyjnych (marzec-czerwiec 2020) = Coronavirus pandemic impact on vital values displayed in TV commercials (March-June 2020)

Group publication title:

Filologia Polska, z. 7

Subject and Keywords:

reklama ; wartości witalne ; aksjologia ; życie ; zdrowie ; pandemia ; advertising ; vital values ; axiology ; life ; health ; pandemic

Abstract_pl:

Celem artykułu jest przyjrzenie się reklamom telewizyjnym nawiązującym do izolacji społecznej wiosną 2020 roku w czasie pandemii COVID-19 pod kątem aksjologicznym. Za nadrzędne uznano zbadanie, za pomocą jakich środków werbalnych i pozawerbalnych eksponowano wartości witalne. Bazę materiałową stanowią 52 spoty reklamowe emitowane w polskiej telewizji. ; Eksponowanie wartości witalnych odbywało się za pomocą propagowania hasła #zostańwdomu, podpowiadania odbiorcom, z jakich usług można korzystać oraz jakim rozrywkom można się oddawać bez wycho?dzenia z domu, przypominania o bezpiecznych formach zakupów i kontaktu z innymi. Zachęcano do aktywności fizycznej i wspierania swojej odporności. Podkreślano troskę o seniorów i inne osoby najbardziej narażone na zakażenie COVID-19.

Abstract:

The article aims to analyse TV commercials referring to social isolation in the spring of 2020 during the COVID-19 pandemic from an axiological perspective. The author is trying to investigate the verbal and non-verbal means by which the vital values were exposed. The material consists of 52 advertising spots broadcast emitted on Polish television. ; Vital values were revealed by promoting the slogan #stay at home (#zostańwdomu), suggesting to recipients what services they can use and what entertainment they can enjoy without leaving home, reminding them about safe forms of shopping and contacting others. In addition, physical activity was encouraged and concern for seniors and other people most at risk of COVID-19 infection.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2021

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

click here to follow the link

Pages:

153-170

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 7

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego