Object structure

Creator:

Górka, Ewelina

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Wartości moralne w publicystyce Teresy Torańskiej na łamach paryskiej "Kultury" = Moral values in the journalism of Teresa Torańska in the Parisian "Kultura"

Group publication title:

Filologia Polska, z. 7

Subject and Keywords:

wartości moralne ; Torańska, Teresa (1944-2013) ; "Kultura" paryska ; moral values ; Parisian "Kultura"

Abstract_pl:

Celem artykułu jest analiza wartości moralnych obecnych w publicystyce Teresy Torańskiej, która ukazywała się na łamach paryskiej "Kultury", miesięczniku wydawanym przez Redaktora Jerzego Giedroycia w Instytucie Literackim w Paryżu. Wartości moralne utożsamiane z takimi pojęciami, jak dobro i wolność, zostały poddane analizie ilościowej i jakościowej. ; Przeprowadzone badania pozwoliły określić najczęściej wykorzystane pojęcia (dobro i wolność), sposób ich rozumienia przez rozmówców oraz dziennikarkę. Dalsze analizy umożliwiły zwrócenie uwagi na warsztat dziennikarski i niezależność jako cechy publicystyki Teresy Torańskiej.

Abstract:

The article aims to analyse the moral values in the journalism by Teresa Torańska in the Parisian "Kultura", a monthly journal published by Editor Jerzy Giedroyc at the Literary Institute in Paris. Moral values identified with such concepts as the good and freedom have been analysed. ; The research allowed to define the most frequently used concepts (good and freedom), their understanding by the interlocutors and the journalist herself. Further analysis allowed to draw attention to the journalistic skills and independence as Teresa Torańska's work features.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2021

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

click here to follow the link

Pages:

133-141

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 7

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego