Creator:

Węgorowska, Katarzyna

Title:

Od Gorgony do Kolberga. Świat korali / koralowców w polszczyźnie. Rzecz lit(h)olingwistyczno-kulturologiczna

Subject and Keywords:

językoznawstwo erudycyjne ; językoznawstwo polskie ; lit(h)olingwistyka ; koral ; koralowiec ; kultura

Abstract_pl:

Trzymana w rękach przez Czytelnika ?koralowa? monografia to efekt moich wieloletnich fascynacji ojczystymjęzykiem oraz zwerbalizowanymi w nim i dzięki niemu różnymi kamieniami, również organicznymikoralami / koralowcami. ; Pracę skomponowaną z dwóch komplementarnych części rozpoczyna recenzja książki "Kamienie i klejnotyw języku, kulturze, sztuce" (2012) Profesor Irydy Grek-Pabisowej, która z uznaniem i szacunkiem odnosisię do moich naukowych propozycji z zakresu wprowadzonego przeze mnie do lingwistyki językoznawstwaerudycyjnego i funkcjonującej w nim "lit(h)olingwistyki". ; Z kolejnych rozdziałów i podrozdziałów publikacji Czytelnik dowiaduje się o frapujących dziejach korala/ koralowca, który poprzez swoją niezwykłą strukturę i tajemniczą genealogię stał się przedmiotemwielu inspiracji, zarówno artystycznych, jak i literackich, mitologicznych, symbolicznych, apotropaicznych,litoterapeutycznych, sakralno-wotywnych, naukowych, popularnonaukowych.

Publisher:

Zielona Góra: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2019

Resource Type:

książka

Format:

application/pdf

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Węgorowska, Katarzyna