Object structure

Creator:

Wołk, Zdzisław

Contributor:

Idzikowski, Bogdan - red. ; Mianowska, Edyta - red.

Title:

Możliwości wspierania działalności gimnazjum przez społeczność lokalną średniego miasta = Unterstützungsmöglichkeiten der Tätigkeit eines gymnasiums durch lokale Gemeinschaft einer mittelgrossen stadt

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 28

Subject and Keywords:

młodzież gimnazjalna ; społeczność lokalna ; oddziaływanie

Abstract_pl:

Społeczność lokalna ma największe możliwości porządkowania swojego życia z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb swoich członków. Dotyczy to również gimnazjalistów, czyli nastolatków, którzy chwilowo utknęli między dzieciństwem a dorosłością. Właśnie w tym okresie życia towarzyszy im cały szereg skomplikowanych procesów. Są one związane z poszukiwaniem własnej tożsamości, z wyraźną wrażliwością na świat i innych ludzi. Działalność rozwinięta w tym okresie może być cennym bagażem na przyszłe życie.

Abstract:

Lokale Gemeinschaft hat die größten Möglichkeiten ihr Leben hinsichtlich der wirklich bestehenden Bedürfnisse ihrer Mitglieder richtig zu organisieren. Es bezieht sich auch auf Gymnasialschüler d.h. Jugendliche, die zeitweilig zwischen Kindheit und Erwachsensein stecken. Eben diese Zeit in ihrem Leben wird durch eine ganze Reihe komplizierter Prozesse begleitet. Diese sind mit der Suche nach eigener ldentität, mit ausgeprägter Sensibilität gegenüber der Welt und anderen Menschen verbunden. Die in dieser Zeit entwickelte Aktivität kann ein wertvolles Kapital für das künftige Leben sein.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

2002

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

49-59

Source:

Rocznik Lubuski, tom 28

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego