Object structure

Creator:

Kuczer, Jarosław

Contributor:

Dolański, Dariusz (1966 - ) - red.

Title:

Matrykuła ziemska księstwa brzeskiego z początku XVIII w. = Estate Registry of the Duchy of Brzeg from the beginning of the 18th century

Group publication title:

Studia Zachodnie, 14

Subject and Keywords:

Księstwo Brzeskie ; spis dóbr ; historia - 18 w.

Abstract_pl:

Przedstawiony poniżej spis dóbr ziemskich jest jak dotąd jedynym ze znanych do tej pory wykazów właścicieli ziemskich w księstwie brzeskim sporządzonych w księstwie. Pochodzi z początku XVIII w., choć dokładny czas jego powstania nie jest nam znany. Zachowuje on wszelkie formy konsygnacji, czyli spisów cesarskich dla poszczególnych księstw. Okresem, z którego pochodzi większość z nich, jest ostatnie 70 lat rządów Habsburskich (od 1671 do 1738)

Abstract:

The list of estates presented below has been the only known registry of property owners in the Duchy of Brzeg drawn up in the Duchy so far. It dates back to the beginning of the 18th century. However, the exact time of its origin is not known. It presents all forms of consignment, which are the emperor lists for parlicular duchies. The period which most of them come from is the last 70 years of ruling of the Habsburgs (from 1671 to 1738).

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

265-286

Source:

Studia Zachodnie, tom 14

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II