Object structure

Creator:

Ast, Anna

Contributor:

Gorzelana, Joanna - red. nauk. ; Kaczor, Monika - red. nauk. ; Seul, Anastazja - red. nauk.

Title:

Wartości społeczne i kulturowe obecne w "Przeglądzie Sportowym" w latach 1935-1945 = The social and cultural values present in the "Sport Review" in the years 1935-1945

Group publication title:

Prace Aksjologiczne, 1

Subject and Keywords:

literatura ; sport ; wartości ; poezja sportowa ; kultura fizyczna ; czasopiśmiennictwo ; społeczeństwo ; literature ; values ; sports poetry ; phisical culture ; periodicals ; society

Abstract_pl:

Powszechnie wiadomo, że sport czy szerzej pojęta kultura fizyczna są odzwierciedleniemdanych ideałów oraz wartości, do których człowiek dąży, ale też które - poprzez sport - człowiek sam nabywa. Niniejszy artykuł stanowi jeden z wielu dowodów, iż sport jest kopalnią świata wartości i antywartości. ; Autorka szczególną uwagę zwraca na wartości społeczne i kulturowe, które były obecne w latach 1935-1945 w czasopiśmie "Przegląd Sportowy". Wybrany przedział czasowy pozwolił na analizę wartości przez pryzmat okresu tuż przed II wojną światową oraz zaraz po jej zakończeniu. Zatem autorka stara się odpowiedzieć na następujące pytania: jakie wartości reprezentował ówczesny "Przegląd Sportowy"? Czy i jakim zmianom uległy te wartości?

Abstract:

It is commonly known that sport, or physical culture in general, is the source and reflection of human ideals and values that are worth striving foroku. This article constitutes one of many pieces of evidence that sport is a rich source of values and anti-values. ; The author pays particular attention to social and cultural values which were presented between 1935-1945 in "Przegląd Sportowy" magazine. The chosen period limit allowed for the analysis of the values right before and after World War II. Consequently, the author attempts to answer the following questions: what kind of values did "Przegląd Sportowy" represent? Have these values changed, and if so, how?

Description:

seria: Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 1 ; Pytanie o wartości, które kształtują naszą kulturę stawiali sobie już starożytni. Platońska triada ? prawda, dobro i piękno - przez wieki wskazywała drogi rozwoju Europy. Pytanie o wartości, to pytanie o człowieka i o jego odniesienie do rzeczywistości, którą kreuje, dokonując swych wyborów. Przyjęta bowiem przez osobę ludzką hierarchia wartości motywuje do podejmowania określonych działań (bądź też ich zaniechania) zarówno w życiu osobistym, rodzinnym, jak i społecznym, narodowym czy międzynarodowym. ; Pracownia Badań nad Wartościami w Języku i Kulturze, działająca od 2016 roku w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim, rozpoczyna wydawanie serii poświęconej wartościom, które wyznaczały dawniej i wyznaczają obecnie kierunek rozwoju naszej humanistyki. (Z wprowadzenia)

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

11-17

Source:

Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 1

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego