Object structure

Creator:

Kosiorek, Hanna

Contributor:

Jaworski, Tomasz - red.

Title:

Łużyce jako problem badawczy w "Niederlausitze Mitteilungen" = Die Lausitz als forschungsfrage in "Niederlausitze Mitteilungen"

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 28

Subject and Keywords:

Dolnołużyckie Towarzystwo Archeologiczne i Antropologiczne ; Serbowie Łużyccy ; Gubin ; Guben ; historia ; 19 w.

Abstract_pl:

Na peryferiach państwa niemieckiego, w niewielkim jak na niemieckie miasta Gubinie ukształtował się silny ośrodek skupiający badaczy o bardzo wysokich aspiracjach naukowych. Niederlausitze Gesellschaft für Anthropologie und Altertumskunde (Dolnołużyckie Towarzystwo Antropologiczne i Archeologiczne) w Gubinie zostało założone przez grupę przyjaciół 3 czerwca 1884 roku w Calau na wzór założonego w 1869 roku towarzystwa berlińskiego. Założycielami byli: dr Robert Behla (1850-1921), dr Hugo Jentsch (1840-1916) i dr Ewald Siehe. Powstała organizacja miała na celu badanie kultury ludowej, antropologii i przeszłości obszaru Dolnych Łużyc. Wyniki badań publikowano na łamach powstałego w tym celu czasopisma "Niederlausitzer Mitteilungen" ("Wiadomości Dolnołużyckie").

Abstract:

Niederlausitze Gesellschaft für Anthropologie und Altertumskunde in Guben wurde durch eine Gruppe von Freunden am 3. Juni 1884 in Calau nach dem Vorbild der 1869 entstandenen Berliner Gesellschaft angelegt. Die Gründer waren Dr. Robert Behla, Dr. Hugo Jentsch und Dr. Ewald Siche. Die entstandene Organisation hatte zum Ziel Volkskultur, Anthropologie und Vergangenheit der Niederlausitz zu erforschen. Dic Mitglieder der Gesellschaft machten die forschungsergebnisse in der zu diesem Zwecke gegründeten Zeitschrift "Niederlausitzer Mitteilungen" bekannt.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

2002

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

173-183

Source:

Rocznik Lubuski, tom 28

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego