Object structure

Creator:

Kumik, Ewa

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk. ; Mania, Grzegorz - red. nauk.

Title:

Przygotowanie studentów uczelni muzycznych do pracy pedagogiczno-artystycznej = Preparation of music college students for pedagogical and artistic work

Group publication title:

Konteksty kultury...

Subject and Keywords:

nauczyciel szkoły muzycznej ; kształcenie pedagogiczne studentów ; music school teacher ; students' pedagogical education

Abstract_pl:

W niniejszym artykule scharakteryzowano przepisy prawa w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz przedstawiono autorski model kształcenie pedagogiczne studentów uczelni muzycznej realizowany w ramach zajęć prowadzonych w Studium Pedagogicznym Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Abstract:

This article characterizes the law on the standards of education preparing for the teaching profession and presents the author?s model of pedagogical education of music college students implemented as part of the classes conducted at the Pedagogical College of the Music Academy of Grażyna and Kiejstut Bacewicz in Łódź.

Publisher:

Kraków ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Date:

2019

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

113-130

Source:

Konteksty kultury, konteksty edukacji: wielowymiarowość kształcenia artystycznego i upowszechniania kultury

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego