Object structure

Creator:

Bernatowicz, Wojciech

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk. ; Mania, Grzegorz - red. nauk.

Title:

Mity w musicalu społecznym. Amerykanie o sobie i innych = Myths in the socially involved musicals. Americans on themselves, and others

Group publication title:

Konteksty kultury...

Subject and Keywords:

musical ; musical comedy ; teatr muzyczny ; narodowość ; orientalizm ; amerykanizm ; mit ; musical theater ; nationality ; orientalism ; Americanism ; myth

Abstract_pl:

Niniejszy artykuł podejmować będzie temat mitu w amerykańskim teatrze muzycznym oraz sposobów jego realizacji w ramach formy musicalu. Analizie poddane zostaną dwa zjawiska wewnątrz tradycji musicalowej: pierwsze z nich dotyczyć będzie musicali, które konstruują mit Stanów Zjednoczonych widziany poprzez pryzmat społeczeństwa amerykańskiego, drugie zaś poświęcone zostanie problematyce orientalizmu w teatrze muzycznym, który kształtuje obraz społeczeństwa w rozumieniu porównawczym. ; W części wprowadzającej artykułu ujęto problemy historyczne takie jak kształtowanie się modeli musicalu na przełomie XIX i XX wieku. Następnie przeprowadzona zostaje analiza dwóch musicali: ?Little Johnny Jones? (1904) George?a M. Cohana oraz ?Oklahoma!? (1943) Richarda Rodgersa i Oscara Hammersteina II, jako tworzących mit patriotyzmu amerykańskiego. W ostatniej części dokonana zostaje analiza musicali Richarda Rodgersa i Oscara Hammersteina II ?Południowy Pacyfik? (1943) oraz ?Król i ja? (1951), dzieł o charakterze orientalistycznym i ujmującym kulturę amerykańską w kontekście porównawczym.

Abstract:

This article is on the myths in the American musical theatre, and formulae of the representation in musicals. The first of them will concern the musicals, which constructs the myth of USA seen through the lens of the American society; the second will be on the issue of the orientalism in the musical theatre which formats the vision of society in the context of orientalist clichés. ; The introduction will provide the historical framework of the formation of the American musical theatre in the 19th and 20th centuries. In the second part of the paper there will be made the analysis of two musicals, George M. Cohan's Little Johnny Jones (1904) and Rodgers and Hammerstein's Oklahoma! (1943), which created the myth of the American patriotism. The last part will be the analytical study on Rodgers and Hammerstein South Pacific (1943) and The King and I (1951) in the context of the orientalist visions of American on foreign cultures and on themselves.

Publisher:

Kraków ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Date:

2019

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

65-82

Source:

Konteksty kultury, konteksty edukacji: wielowymiarowość kształcenia artystycznego i upowszechniania kultury

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego