Object structure

Creator:

Borowiec, Justyna

Contributor:

Przybysz-Zaremba, Małgorzata - red. nauk. ; Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

Samobójstwo to nie wyjście - program antysuicydalny dla młodzieży = Suicide is'nt an option - antisuicide program for young people

Group publication title:

Health

Subject and Keywords:

prophylactic educational program ; young people ; suicidal ideation ; suicide ; anti-suicide (suicide prevention) program ; timetable ; risk factors ; protective factors ; program profilaktyczno-edukacyjny ; młodzież ; suicydalność ; program antysuicydalny ; harmonogram zajęć ; samobójstwo ; czynniki ryzyka ; czynniki chroniące

Abstract_pl:

Program profilaktyczno - edukacyjny dla młodzieży mający na celu przeciwdziałanie występowaniu zjawiskom suicydalnym. Program zawiera opis procesu powstawania zachowań suicydalnych, czynników ryzyka jak oraz czynników chroniących. W programie zawarte są: indywidualny harmonogram zajęć dla młodzieży, rodziców oraz nauczycieli.

Abstract:

Prophylactic educational program for young people aiming counteraction occurrence of suicide phenomenon. The program comprises of description process of suicid behaviour formation, risk factors and protective factors. The program also includes the individual timetable for young people, parents and teachers.

Publisher:

Vilnius: Mykolas Romeris Universitetas

Date:

2018

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

387-407

Source:

Health an interdisciplinary study

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Przybysz-Zaremba, Małgorzata ; Mykolas Romeris University ; Kataryńczuk-Mania, Lidia