Object structure

Creator:

Orieščiková, Helena

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk. ; Przybysz-Zaremba, Małgorzata - red. nauk.

Title:

Inštitucionálna starostlivosť o zdravie seniora = Institutional health care for the elderly

Group publication title:

Health

Subject and Keywords:

seniorzy ; opieka zdrowotna ; opieka społeczna ; starość ; seniors ; health care ; social care ; old age

Abstract_pl:

Opieka nad osobami starszymi jest obecnie postrzegana jako opieka zespołowa, multidyscyplinarna i międzyresortową, która jest zadaniem dla całego społeczeństwa. Jej celem jest zapewnienie seniorom opieki zdrowotnej w możliwie najlepszym stopniu oraz stworzenie odpowiednich warunków do ich życia w niezmienionym i niezależnym środowisku tak długo, jak to możliwe. ; Pragnienie przebywania wśród bliskich, w znajomym otoczeniu oraz zachowanie swojej prywatności, to potrzeby osób starszych, które w ciągu ostatnich lat stymulują rozwój ich opieki pozainstytucjonalnej. Bardzo często zdarza się, że seniorzy, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności i członkowie ich rodzin nie znają najnowszych form opieki i dlatego wybierają tylko klasyczną jej postać.

Abstract:

Elderly care is considered as team, multidisciplinary and multi-agency care nowdays and it is an issue for society as a whole. Its target is to ensure as much as possible the health of seniors and their ability to live quality and independent life as long as possible in their regular environment. ; The desire to be among their loved ones in a familiar environment and to have own privacy has been stimulating the development of non-institutional care in recent years. Many seniors, individuals with severe disabilities and their family members do not know about these newer forms and therefore they usually choose the classic form of care.

Publisher:

Vilnius: Mykolas Romeris Universitetas

Date:

2018

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

359-370

Source:

Health an interdisciplinary study

Language:

sk

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Kataryńczuk-Mania, Lidia ; Mykolas Romeris University ; Przybysz-Zaremba, Małgorzata