Object structure

Creator:

Mydłowska, Beata ; Mydłowska, Monika

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk. ; Przybysz-Zaremba, Małgorzata - red. nauk.

Title:

Kształcenie nawyków o zdrowym stylu życia oraz sposobie odżywiania się dziewcząt w okresie adolescencji = Learning habits about a healthy lifestyle and the way girls eat during adolescence

Group publication title:

Health

Subject and Keywords:

zdrowy styl życia ; wiedza o zdrowym stylu życia ; sposób odżywiania się ; dziewczęta ; zaburzenia odżywania ; adolescencja ; adolescence ; healthy lifestyle ; knowledge of a healthy lifestyle ; diet ; girls ; eating disorders

Abstract_pl:

Przedmiotem artykułu stał się styl życia i sposoby odżywiania dziewcząt w okresie adolescencji. Celem głównym artykułu było ustalenie wiedzy o zdrowym stylu życia i sposobów odżywiania się wśród dziewcząt w okresie adolescencji. W trakcie procedury badawczej podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania szczegółowe: ; 1. Jaka jest wiedza badanych dziewcząt o zdrowym stylu życia? 2. Jaki styl życia prowadzą badane dziewczęta? 3. Jakie są sposoby odżywiania badanych dziewcząt? 4. Jak badane dziewczęta oceniają swoje style życia i sposoby odżywiania się?

Abstract:

The subject of the article is the lifestyle and ways of feeding girls during adolescence. The main goal of the article was to determine the knowledge about healthy lifestyle and diets among girls during adolescence. During the test procedure, an attempt was made to answer the following specific questions: ; 1. What is the knowledge of the studied girls about a healthy lifestyle? 2. What kind of lifestyle are the girls studied doing? 3. What are the diets of the girls surveyed? 4. How do the girls surveyed assess their lifestyles and ways of eating?

Publisher:

Vilnius: Mykolas Romeris Universitetas

Date:

2018

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

269-295

Source:

Health an interdisciplinary study

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Kataryńczuk-Mania, Lidia ; Mykolas Romeris University ; Przybysz-Zaremba, Małgorzata