Object structure

Creator:

Kataryńczuk-Mania, Lidia ; Korzeniowska, Regina

Contributor:

Przybysz-Zaremba, Małgorzata - red. nauk. ; Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

Dbanie o własne zdrowie w opinii nauczycieli pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w szkołach ogólnodostępnych = The opinion of public school teachers who work with mentally disabled pupils about how they care of their health

Group publication title:

Health

Subject and Keywords:

stres zawodowy ; zachowania prozdrowotne ; dbałość o zdrowie ; nauczyciel uczniów z niepełnosprawnością intelektualną ; uczeń z niepełnosprawnością intelektualną ; occupational stress ; health-promoting activities ; healthcare ; mentally disabled children teacher ; mentally disabled pupil

Abstract_pl:

Praca dydaktyczno-wychowawcza z dziećmi i młodzieżą wymaga od współczesnego nauczyciela nie tylko odpowiednich kwalifikacji, kompetencji i predyspozycji, ale również świadomości, z jakimi trudnościami być może trzeba się będzie zmierzyć oraz jak je rozwiązać. Szczególnym wyzwaniem dla nauczyciela jest praca z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną. ; W materiale podjęto rozważania na temat zachowań prozdrowotnych nauczycieli i radzenia sobie ze stresem zawodowym. Zwrócono uwagę na specyfikę pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, w tym szczególnych zadań, jakie wykonują dla i na ich rzecz nauczyciele. Poruszono także kwestię dbałości o zdrowie nauczycieli szkół ogólnodostępnych, którzy pracują z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.

Abstract:

Education of children and teenagers does not only require modern teachers to have sufficient qualification, competencies and abilities but it calls for awareness of potential difficulties and solutions for them as well. It is a particular challenge for them to work with mentally disabled children. Such teacher should be a committed and creative specialist with comprehensive knowledge who knows how to deal with stress, challenges and to care about his or her health. ; The paper talks about health-promoting activities conducted by teachers and their ways of handling stress. It is emphasized that work with mentally disabled pupils has its specificity which requires distinctive activity from teachers. The text also mentions question of public school teachers who work with mentally disabled children care about their health.

Publisher:

Vilnius: Mykolas Romeris Universitetas

Date:

2018

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

249-268

Source:

Health an interdisciplinary study

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Przybysz-Zaremba, Małgorzata ; Mykolas Romeris University ; Kataryńczuk-Mania, Lidia