Object structure

Creator:

Krajčovičová, Zdenka ; Meluš, Vladimir ; Zigo, Rastislav ; Kašlíková, Katarina ; Grabczak, Pavel

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk. ; Przybysz-Zaremba, Małgorzata - red. nauk.

Title:

Szum w uszach: znane schorzenie współwystępujące z nadal nieznaną etiologią = Known frequent comorbidity with still unknown etiology

Group publication title:

Health

Subject and Keywords:

tinnitus ; hearing disorders ; Hyperbaric Oxygen Therapy ; szum w uszach ; zaburzenia słuchu ; hiperbaryczna terapia tlenowa

Abstract_pl:

Szum w uszach jest przykładem schorzeń współwystępujących o nieznanej patofizjologii, które w sposób znaczący zmniejszają subiektywne postrzeganie jakości życia. Częstość występowania tego rodzaju niepełnosprawności rośnie. Nie jest to informacja zaskakująca, gdy bierze się pod uwagę czynniki ryzyka związane z szumem w uszach: utrata słuchu, ekspozycja na dźwięk, stres, lęk, depresja, leki ototoksyczne, nadciśnienie i starzenie się. ; Niemal wszystkie wspomniane czynniki ryzyka należą do przykładowych przyczyn chorób cywilizacyjnych, których obecnie nie da się wyeliminować. Terapia jest zatem ukierunkowana na wpływ na struktury aparatu słuchowego oraz sieci neuronowej. Oprócz farmakoterapii znaczącym efektem odznacza się także hiperbaryczna terapia tlenowa. Ich zastosowanie może w znacznym stopniu wyeliminować objawy szumu w uszach.

Abstract:

Tinnitus is an example of comorbidity of unknown pathophysiology that significantly reduces subjective perception of quality of life. The incidence of the disability has an increasing trend. It is not surprising information, when we consider what the risk factors for tinnitus are: hearing loss, sound exposure, stress, anxiety, depression, ototoxic drugs, hypertension, and aging. ; Almost all of these risk factors belong to the exemplary cases of civilization noxes that are currently not realistic to be eliminated. Therapy therefore focuses on influencing the structures of the hearing aid and the neural network. Besides pharmacotherapy, hyperbaric oxygen therapy has a significant beneficial effect. Their application can substantially eliminate symptoms of tinnitus.

Publisher:

Vilnius: Mykolas Romeris Universitetas

Date:

2018

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

73-98

Source:

Health an interdisciplinary study

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Kataryńczuk-Mania, Lidia ; Mykolas Romeris University ; Przybysz-Zaremba, Małgorzata