Object structure

Creator:

Turiak, Emil

Contributor:

Przybysz-Zaremba, Małgorzata - red. nauk. ; Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

Vplyv záťažových životných situácii a pozícii na zdravie človeka = Influence of difficult life situations and positions on health of a man

Group publication title:

Health

Subject and Keywords:

stresujące sytuacje życiowe i pozycje społeczne ; choroba ; zdrowie fizyczne ; zdrowie psychiczne ; osobowość człowieka ; stressful life situations and positions ; illness ; physical health ; mental health ; personality of man

Abstract_pl:

The life of man has a high degree of variability and it is influenced by many factors of material, spiritual, and interpersonal nature. These are directly reflected, depending on the extent, intensity and nature of their influence, on the physical or mental health of each concerned individual. Just as the personality of man is formed by somatic and mental unity, it also reflects and manifests the effects of diseases of various nature or stress factors.

Abstract:

Życie człowieka jest bardzo zmienne. Na ową zmienność ma wpływ wiele czynników o charakterze materialnym, emocjonalnym i interpersonalnym. Są one bezpośrednio odzwierciedlone, w zależności od zakresu, intensywności i charakteru ich działania, od fizycznego lub psychicznego zdrowia każdej jednostki. Tak jak osobowość człowieka formowana jest przez jedność somatyczną i mentalną, tak samo odzwierciedla i manifestuje skutki chorób różnego rodzaju lub czynników stresowych.

Publisher:

Vilnius: Mykolas Romeris Universitetas

Date:

2018

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

51-71

Source:

Health an interdisciplinary study

Language:

sk

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Kataryńczuk-Mania, Lidia ; Mykolas Romeris University ; Przybysz-Zaremba, Małgorzata