Object structure

Creator:

Petrová, Nad'a

Contributor:

Przybysz-Zaremba, Małgorzata - red. nauk. ; Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

Subiektywne zdrowie osób z niepełnosprawnością fizyczną = Subjective health of people with physical disabilities

Group publication title:

Health

Subject and Keywords:

zdrowie ; subiektywne zdrowie ; WHODAS 2.0 ; jednostka z niepełnosprawnością fizyczną ; wrodzone upośledzenie fizyczne ; nabyte upośledzenie fizyczne ; health ; subjective health ; person with physical disabilities

Abstract_pl:

Artykuł traktuje o zdrowiu subiektywnym jako o istotnej wartości dla każdego człowieka. Badania koncentrują się na analizie subiektywnego postrzegania zdrowia u osób z wrodzonymi i nabytymi upośledzeniami fizycznymi. Narzędziem badawczym był standaryzowany kwestionariusz percepcji zdrowia WHODAS 2.0. Próba badawcza składała się z 50 osób niepełnosprawnych fizycznie z Republiki Czeskiej.

Abstract:

The paper deals with the topic of subjective health as a significant value for every person. The research is focused on the analysis of subjective perception of health of people with congenital and acquired physical disabilities. The used research tool is the WHODAS 2.0 which is standardized questionnaire focuses on subjective health. The research sample consist of 50 individuals with physical disabilities from the Czech Republic.

Publisher:

Vilnius: Mykolas Romeris Universitetas

Date:

2018

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

39-49

Source:

Health an interdisciplinary study

Language:

pol

Rights:

Kataryńczuk-Mania, Lidia ; Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Mykolas Romeris University ; Przybysz-Zaremba, Małgorzata