Object structure

Creator:

Peroń, Małgorzata

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. ; Ruszczyńska, Marta - red. ; Brylla, Wolfgang J. - red. ; Gazdecka, Elżbieta - red.

Title:

Kryminał edukacyjny dla młodzieży na przykładzie serii "Pan samochodzik" Zbigniewa Nienackiego = Zbigniew Nienacki's "Pan samochodzik" ("Mr. Car") series as an example of educational crime novel for teenagers

Group publication title:

Scripta Humana, 5

Subject and Keywords:

literatura dla dzieci i młodzieży ; Nienacki, Zbigniew (właśc. Nowicki, Zbigniew Tomasz ; 1929-1994) ; Powieść kryminalna

Abstract_pl:

Seria "Pan samochodzik" Zbigniewa Nienackiego składa się z dwunastu tomów, które ukazywały się między 1964 a 1985 rokiem. Książki przeznaczone dla młodych czytelników łączą dwa gatunki - kryminał i powieść edukacyjną. ; Pierwszy wykorzystuje wzorzec detektywa poszukującego skradzionych dóbr kultury, drugi natomiast podejmuje zagadnienia związane z historią i geografią Polski. Edukacyjny aspekt powieści znajduje odzwierciedlenie w budowie postaci. Bohater jest dorosłym autorytetem dla młodych ludzi. Połączenie suspensu i kryminału o treści dydaktycznej sprawia, iż pojawia się nowy typ powieści kryminalnej - kryminał edukacyjny.

Abstract:

Zbigniew Nienacki's "Mr. Car" series consists of twelve volumes which appeared between 1964 and 1985. The books, destined for the young readers, combine two genres - crime and educational novel. The former uses a pattern of a detective searching for stolen culture items, while the latter involves issues connected with the history and geography of Poland. In order to make the ideological message attractive, the author combines it with adventure. The educational aspect of the novel is reflected in the construction of the characters. The protagonist is an adult authority figure for the young characters. ; The fact that the novels are dedicated to young readers is the reason why the crime elementsare schematic and subjected to the novel?s didactic aim - finally evil is punished and the treasuresregained, all thanks to the lessons learned in the process of investigation. The connection of thesuspense and crime features with a didactic content, a new type of a detective story emerges - aneducational crime story.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

317-328

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 5

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego