Object structure

Creator:

Ryszkiewicz, Mirosław

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. ; Ruszczyńska, Marta - red. ; Brylla, Wolfgang J. - red. ; Gazdecka, Elżbieta - red.

Title:

Retoryczne funkcje najnowszej polskiej powieści kryminalnej dla dzieci i młodzieży = Rhetorical functions in the contemporary polish detective novel for children and teenagers

Group publication title:

Scripta Humana, 5

Subject and Keywords:

literatura dla dzieci i młodzieży ; literatura polska - 21 w. - tematyka ; Powieść kryminalna

Abstract_pl:

Artykuł stanowi wprowadzenie do analizy i interpretacji współczesnych polskich powieści kryminalnych adresowanych do młodych czytelników. Retoryka klasyczna, zastosowana w opisie współczesnej polskiej powieści historycznej dla dzieci i młodzieży, może służyć jako narzędzie ukazania merytorycznych - poznawczych, dydaktycznych i estetycznych funkcji powieści kryminalnych pisanych dla młodych odbiorców.

Abstract:

The article serves as an introduction to the analysis and interpretation of the contemporary Polish detective novels addressed to young readers. Classical rhetoric, used in the description of a contemporary Polish historical novel for children and teenagers, can serve as a tool to demonstrate the essential - cognitive, didactic and aesthetic functions of detective stories written for young addressees.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

301-316

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 5

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego