Object structure

Creator:

Gazdecka, Elżbieta

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. nauk. ; Ruszczyńska, Marta - red. ; Brylla, Wolfgang J. - red. ; Gazdecka, Elżbieta - red.

Title:

Czy Joanna Chmielewska pisała kryminały? = Did Joanna Chmielewska write detective novels?

Group publication title:

Scripta Humana, 5

Subject and Keywords:

Chmielewska, Joanna (1932-2013) ; literatura polska - 20 w. - tematyka ; powieść kryminalna

Abstract_pl:

Celem artykułu jest obalenie stereotypowego myślenia na temat twórczości Joanny Chmielewskiej i wywołanie zainteresowania szerszego gremium naukowców ponad pięćdziesięcioletnim, ciekawym pod względem językowym i kulturowym dorobkiem literackim.

Abstract:

The essay aims to place the work of Joanna Chmielewska within the framework of existing literary genres. Simultaneously, it attempts to characterize the features of "ironic crime novel" - the novel type created by Chmielewska. The paper discusses briefly the reasons behind the wide appeal of the books with Joanna as their protagonist. The author also focuses on the reasons behind the popularity of Chmielewska's crime novels, analyzing them as a cultural phenomenon.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

DOI:

10.59444/2016SERredRus_Kul1r22

Pages:

279-286

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 5

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego