Object structure

Creator:

Medecka, Małgorzata

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. nauk. ; Ruszczyńska, Marta - red. ; Brylla, Wolfgang J. - red. ; Gazdecka, Elżbieta - red.

Title:

Kryminalny palimpsest. "Fm" Borysa Akunina = Borys Akunin's "Fm" as a crime palimpsest

Group publication title:

Scripta Humana, 5

Subject and Keywords:

Akunin, Boris (pseud.), Čhartišvili, Grigorij Šalvovič (1956- ) ; powieść kryminalna ; literatura rosyjska ; 19-20 w.

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono analizę porównawczą "FM" Borysa Akunina oraz "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego. Powieści pisane przez Akunina, współczesnego rosyjskiego autora, są postmodernistyczne. Powieść detektywistyczna nawiązuje do klasycznego modelu powieści kryminalnej. "FM" to praca ukazująca wszystkie typy literackiego ?pasożytnictwa? scharakteryzowanego przez Gerarda Genette'a w jego "Palimpsestach".

Abstract:

This paper offers a comparative analysis of Boris Akunin's (Grigory Shalvovich Chkhartishvili?s) "FM"and Fyodor Dostoyevsky's "Crime and Punishment", which is the original over which "FM" has been "written". The novels written by Akunin, a contemporary Russian author, represent a form of postmodern detective novel referring to a classic crime novel model. "FM" is a work which shows all types of literary "parasitism" characterized by Gerard Genette in his "Palimpsests".

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

DOI:

10.59444/2016SERredRus_Kul1r15

Pages:

199-209

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 5

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego