Object structure

Creator:

Libera, Leszek

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. ; Ruszczyńska, Marta - red. ; Brylla, Wolfgang J. - red. ; Gazdecka, Elżbieta - red.

Title:

Profil zabójcy w "Julu" Pawła Goźlińskiego = The profile of a killer in Paul Goźliński's "Jul"

Group publication title:

Scripta Humana, 5

Subject and Keywords:

Goźliński, Paweł (1971- ) ; Powieść kryminalna ; literatura polska - 21 w. - tematyka

Abstract_pl:

Paryż, lato 1845 r. Miasto jest wstrząśnięte niezwykle wyrafinowanym aktem morderstwa; policjaod razu kieruje podejrzenia na polskich emigrantów, którzy za swoje bójki, permanentne konflikty z prawem, konspirację polityczną i podejrzaną działalność religijną nie są popularni w stolicy. InspektorLang jest jednak zmuszony skorzystać z usług jednego ze znienawidzonych Polaków. Polsko-francuski zespół detektywów próbuje wykryć nieznanego przestępcę, jednak ich współpraca jest daleka od harmonijnej. ; Zamiast szybkiego sukcesu stają przed kolejną tajemniczą zbrodnią. Kto jest sprawcą? Czy to Juliusz Słowacki? W tamtym czasie kryminalistyka nie jeszcze rozwinięta, a więc jedynymi pomocniczymi środkami technicznymi, z których mogą korzystać detektywi, są pierwsze niedoskonałe zdjęcia. Pozostaje stworzenie psychologicznego portretu przestępcy, w co zostaje włączony czytelnik jako "nadprofiler". Celem artykułu jest rekonstrukcja i ocena kryminalnej powieści Goźlińskiego.

Abstract:

Paris, summer 1845. The city is shocked by an extremely sophisticated act of murder; the policeimmediately suspects Polish immigrants, who are unpopular in the capital for their brawls, theirpermanent conflicts with the law, political conspiracy and suspicious religious activity. InspectorLang, however, is forced to use the services of a Polish spy, who is involved in the crime. ; The Polish-French team of professional and casual detectives are trying to detect the unknowndelinquent, however, their cooperation is far from harmonious. Instead of a quick success, they faceanother mysterious crime. Who is the offender? Is it Juliusz Słowacki? At that time forensics has notdeveloped yet and so the only auxiliary technical means the detectives can use are the first imperfectphotos. Thus, it remains to create a psychological portrait of the delinquent. Inevitably, the readerjoins the team work in the role of an "over-profiler". The aim of the paper is to reconstruct and evaluate the crime plot of Goźliński's novel.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

175-188

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 5

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego