Object structure

Creator:

Żmudziak, Magdalena

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. nauk. ; Ruszczyńska, Marta - red. ; Brylla, Wolfgang J. - red. ; Gazdecka, Elżbieta - red.

Title:

Co mówią zeznania? O dwóch powieściach kryminalnych Leo Belmonta ("Sprawa przy drzwiach zamkniętych" i "Pomiędzy sądem i sumieniem") = What does the testimony say? On two crime novels by Leo Belmont ("Sprawa przy drzwiach zamkniętych" and "Pomiędzy sądem i sumieniem")

Group publication title:

Scripta Humana, 5

Subject and Keywords:

Belmont, Leo (właśc. Blumental, Leopold; polski eseista, pisarz; 1865-1941) ; literatura polska - 19 w. - tematyka ; powieść kryminalna

Abstract_pl:

Jakie miejsce w literaturze detektywistycznej XIX wieku zajmuje Leo Belmont? Wydaje się, że niepoślednie, bo chociaż odnajdywał się w wielu gatunkach literackich, ogromną poczytność beletrystyczną i popularność przyniosły mu dopiero właśnie powieści kryminalne: wydana w 1910 roku "Sprawa przy drzwiach zamkniętych. Zagadka psychologiczna na tle procesu kryminalnego" oraz opublikowane w rok później "Pomiędzy sądem i sumieniem", stanowiące rozwiązanie zagadki z poprzedniej książki Belmonta. ; I choć jego twórczość w znakomitej większości jest dziś zapomniana i rzadko staje się przedmiotem refleksji naukowej, jego działalność literacka wiele mówi nie tylko o kształtowaniu się polskiej powieści kryminalnej, ale w ogóle - o formowaniu się rodzimej powieści dziewiętnastowiecznej.

Abstract:

This article is an attempt to investigate the origins of the Polish crime fiction, which developed in the last years of the nineteenth century. A reflection on the evolution of the genre on the Polish soil, onthe absorption and imitation of foreign models of detective novel and on the first independent andfully conscious attempts of native artists to create its new version is accompanied by an analysis oftwo novel by Leo Belmont - "Sprawa przy drzwiach zamkniętych" and "Pomiędzy sądem i sumieniem".This analysis not only shows the original form of the first Polish courtroom drama with an intricatelogical structure of forensic investigation, but also offers the evidence for coming of age of the Polishauthors of this genre, as well as readers open to new reading experiences.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

DOI:

10.59444/2016SERredRus_Kul1r9

Pages:

119-129

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 5

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego