Object structure

Creator:

Krzywicka, Ewa

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Lublin Marcina Wrońskiego. Mała ojczyzna w retrokryminalnym entourage'u = Marcin Wroński's Lublin. Small homeland in retro entourage

Group publication title:

Filologia Polska, z. 5

Subject and Keywords:

Wroński, Marcin (1972- ) ; Lublin ; powieść kryminalna retro ; literatura małych ojczyzn ; retro crime novel ; small homelands' literature

Abstract_pl:

Lublin jest bohaterem cyklu Marcina Wrońskiego o Zygmuncie Maciejewskim nie mniej ważnym niż sam detektyw. Kryminał retro - w rozumieniu pisarza odmiana wybitnie topogra?ficzna i historyczna - doskonale nadawał się do przejęcia zadań literatury małych ojczyzn. Artykuł jest próbą odczytania retrokryminałów Wrońskiego jako kontynuacji literatury prywatnych ojczyzn i odpowiedzi na pytanie, jaki obraz Lublina wyłania się z tekstów autora.

Abstract:

Lublin is a character of Marcin Wroński's cycle about detective Zygmunt Maciejewski, who is as important as the investigator himself. Retro crime novel - a very historical and topographic genre according to Wroński's understanding - was an ideal means to take on the mantle of the small homelands? literature. This article aims at reading Marcin Wroński's retro crime novels as a continu?ation of the private homelands' literature as well as answering the question what picture of the city we can find in his novels.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

45-58

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 5

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego