Object structure

Creator:

Wawryk, Joanna

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. nauk. ; Mikołajczak, Małgorzata (1966 -) - red.

Title:

Od mitu zdegradowanego do zielonego misterium w?twórczości Bolesława Leśmiana = From degraded myth to green mystery in the works of Bolesław Leśmian

Group publication title:

Scripta Humana, 1

Subject and Keywords:

Leśmian, Bolesław (1877-1937) ; Poezja polska - 19-20 w. ; mit ; baśń

Abstract_pl:

Twórczość Leśmiana podszyta jest myśleniem mitycznym. Świadczą o tym takie jej wyróżniki, jak: antropomorfizacyjny sposób widzenia rzeczywistości i jej nacechowanie aksjologiczne, postrzeganie własnego "ja" jako elementu świata natury (części wielkiej całości) i cykliczna koncepcja czasu (upływ czasu jako zjawisko odwracalne; Eliadowy "illud tempus"). Wszystkie te wyróżniki można też znaleźć w tak zwanych bajkach arabskich. Leśmian, zanim zwrócił się w stronę mitu, przetestował mit zdegradowany, czyli baśń, dzięki czemu świat mityczny wpisany w jego dzieła ma wiele cech baśni. ; Na przykładzie kilku symbolicznych elementów z "Klechd sezamowych" i "Przygód Sindbada Żeglarza" wskażę, jak baśniowy obraz przekłada się na swój późniejszy poetycki odpowiednik, który z kolei nawiązuje do czegoś znacznie wcześniejszego, a wręcz pierwotnego - do struktury mitycznej będącej "wewnętrzną zgodą człowieka, kultu i mitu z całością bytu". Prześledzę drogę, jaka wiedzie od baśni - mitu zdegradowanego - do poezji, w której mit odzyskuje swoje pierwotne funkcje, ponownie nawiązując do "sacrum".

Abstract:

The findings of the myth researchers are useful in the study of Bolesław Leśmian`s works. Thepresence of myth in his works has already been noticed by scholars. In this context, not enoughattention has been paid to "Klechdy sezamowe" ("Sesame Tales") and "Przygody Sindbada Żeglarza"("Adventures of Sindbad the Sailor"). These fairy tales for children can be interpreted as a degradedmyth. They contain a number of elements which develop or transform in other poet`s works. A fairytale picture is reflected in a poetic counterpart, which in turn refers to a mythical structure. Inpoetry myth regains its primordial functions and refers to the realm of the sacred. ; For instance,the wood in a fairy tale is an area open to miraculousness and becomes one of the most importantsymbols in poetry and is associated with a concept of a poet as a primitive man. From the fairytale picture to complete losing oneself in the greenness, in order to regain its primordial form - inthis direction the forest story develops in poet`s works. The forest is presented as a border space inwhich a rite of passage (rite de passage) takes place. Moreover, a tribute to nature had been paidin the works of Bolesław Leśmian repeatedly - thus, the author had been expressing a desire tomerge with nature and the universe as fully as possible. So he realized a regression myth. ; Goingback to the very beginning is specific, since time and space are often very flexible categories. This isevidenced by a "spring beyond spring" plot. Poetic peregrinations into nature preceded experienceswith fairy tales for children. In "Klechdy sezamowe" ("Sesame Tales") and "Przygody Sindbada Żeglarza" ("Adventures of Sindbad the Sailor") the world is based on certain principles of fairy tales, whereas fairy tale elements referring to a myth are written into poetic creation. From Leśmian`s perspective a fairy tale focuses on two dimensions of returns: to childhood and to primordial space which the myth assumes.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2013

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

DOI:

10.59444/2013SERredKul_Mikr6

Pages:

107-128

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 1

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego