Show structure

Title:

Kto troszczy się o środowisko? Opis cech osobowych i postaw proekologicznych uczniów polskich i niemieckich

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 22

Creator:

Bergs-Winkles, Dagmar ; Claßen, Gabriele ; Boehnke, Klaus

Subject and Keywords:

postawa ; Ekologia ; uczniowie ; Polska ; Niemcy ; badania

Abstract_pl:

Założenie o wpływie kultury społeczeństwa na postawy ekologiczne młodzieży przyjmują autorzy artykułu z literatury socjologicznej. Zgodnie z tym założeniem można sprawdzać, czy młodzież polska ma inne postawy ekologiczne niż młodzież niemiecka. ; Dokonana analiza wyników prowadzi do ustalenia, że w wypadku młodzieży niemieckiej proekologiczne postawy cechują dziewczęta, uczniów uczęszczających do gimnazjum, mających dobre kontakty z grupą rówieśników, uczniów o wysokich kompetencjach społecznych, nastawionych pesymistycznie do przyszłości, w szkole aktywnych, o wysokich kompetencjach kulturalnych, zorientowanych na harmonijne życie rodzinne. Polskich uczniów o postawach proekologicznych charakteryzują wysokie kompetencje kulturalne, pozytywna ocena współpracy z rówieśnikami, pesymistyczna ocena przyszłości, orientacja na zgodne współżycie w rodzinie; w pracy cenią inne wartości poza materialnymi.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Contributor:

Hajduk, Edward (1932-2015) - red. ; Idzikowski, Bogdan - red.

Date:

1996

Resource Type:

artykuł

Pages:

107-116

Source:

Rocznik Lubuski, tom 22

Language:

ger

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego