Object structure

Creator:

Hajduk, Edward (1932-2015) ; Orzełek-Bujak, Regina

Contributor:

Hajduk, Edward (1932-2015)

Title:

Zwischengenerationendistanz in der polnischen familie

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 21

Subject and Keywords:

rodzina - Polska ; różnice międzypokoleniowe ; transformacja ustrojowa

Abstract_pl:

Badania socjologiczne prowadzone w Polsce ukazywały stałość układu wartości akceptowanych przez kolejne pokolenia Polaków. Poświadczają one brak wyraźnych dystansów międzypokoleniowych w rodzinie. Pamiętniki pisane przez młodych ludzi, którzy w młodości przenosili się ze wsi lub małego miasta do wielkiego miasta, ukazują przyjmowanie światopoglądu nie akceptowanego w rodzinie pochodzenia i przyjmowanie ideologii obcej rodzicom. ; W okresie ruchu społecznego "Solidarność" zarysowały się ostre podziały polityczne w polskich rodzinach: pokolenie starsze wykazywało krytyczne nastawienie do "Solidarności", a pokolenie młodsze było promotorem tego ruchu. Dzieliło to członków wielu rodzin. ; Zmiany organizacji polskiego społeczeństwa, gospodarcze, społeczne i polityczne sprawiają, że przebieg życia rodziców nie jest wzorem udanego życia w rozumieniu ich dzieci, które dokonują wyboru drogi życiowej, wyboru wyznaczonego przez wymagania gospodarki rynkowej. Różnice międzypokoleniowe ukazuje też ocena znaczenia pieniędzy w zespole wyznaczników życia.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

1995

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

237-243

Source:

Rocznik Lubuski, tom 21

Language:

ger

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego