Object structure

Creator:

Gieba, Kamila

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Współczesna proza Ziemi Lubuskiej - regionalne małe ojczyzny i muzealizacja pamięci = Contemporary prose of Lubusz Land - little regional motherlands and musealization of memory

Group publication title:

Filologia Polska, z. 4

Subject and Keywords:

małe ojczyzny ; Ziemia Lubuska ; literatura regionalna ; przesiedlenia ; literatura - 21 w. ; motherlands ; Lubusz Land ; regional literature ; resettlements ; literature - the 21st century

Abstract_pl:

Artykuł dotyczy współczesnej prozy Ziemi Lubuskiej: utworow "Grünberg" KrzysztofaFedorowicza, "Stacyjka na wschodzie i zachodzie" oraz "Klucze do rzeki" Marii Sidorskiej-Ryczkowskiej oraz zbioru opowiadań "Wedelmann" Edwarda Derylaka. Autorka odczytuje te utwory w perspektywie prozy małych ojczyzn, a ponadto podejmuje próbę określenia regionalnych cech wskazanych utworów.

Abstract:

The article concerns Lubusz Land's contemporary prose: novels written by Krzysztof Fedorowicz ("Grünberg"), Maria Sidorska-Ryczkowska ("Stacyjka na wschodzie i zachodzie" and "Klucze do rzeki"), Edward Derylak ("Wedelmann"). The authoress analyses these narrations on the background of little homelands prose. The article is also an attempt to determine the regional features of the works about Lubusz Land.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

509-521

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 4

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego