Object structure

Creator:

Majdosz, Sylwia

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

"Czym ma być dziennik? Wszystkim. Co zawierać? Tylko rzeczy niektóre". O praktyce diarystycznej Bogdana Wojdowskiego = "What is the diary? Everything. What should it contain? Only some things". On Bogdan Wojdowski's diary practices

Group publication title:

Filologia Polska, z. 4

Subject and Keywords:

Wojdowski, Bogdan (1930-1994) ; dziennik ; pisarz polski ; literatura polska ; diary ; Polish writer ; Polish literature

Abstract_pl:

Autorka artykułu stara się zaprezentować wstępne rozpoznanie niepublikowanych dzienników Bogdana Wojdowskiego. Autor "Chleba rzuconego umarłym" praktykę diarystyczną prowadził przez cały okres aktywności twórczej, aż do swojej tragicznej śmierci. Artykuł stara się przedstawić ogólny aspekt charakterologiczny wybranych zapisków, uwzględniając fragmenty ukazujące Wojdowskiego jako pisarza swoich czasów.

Abstract:

The following paper discusses the main aspects of Bogdan Wojdowski's unpublished diary. The author of "Bread for the departed" ["Chleb rzucony umarłym"] started keeping the diary in his early professional life and continued until his death. The paper intends to present selected fragments of the notes which focus on some aspects of Wojdowski's life that established him as a writer of his times.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

157-169

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 4

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego