Object structure

Creator:

Narolska, Aneta

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Głos w sprawie publiczności teatralnej. "Siostrzana dusza. Z pamiętników dramaturga" Władysława Sabowskiego = About the theatre audience. "Soulmate. Of the playwrighter's memories" ["Siostrzana dusza. Z pamiętników dramaturga"] by Władysław Sabowski

Group publication title:

Filologia Polska, z. 4

Subject and Keywords:

Sabowski, Władysław (1837-1888) ; "Siostrzana dusza" ; publiczność teatralna ; "Soulmates" ; theatre audience

Abstract_pl:

Opublikowany w czwartym numerze ?Echa Muzycznego i Teatralnego? z roku 1884 utwór "Siostrzana dusza. Z pamiętników dramaturga" Władysława Sabowskiego porusza problematykę artystyczną. Tekst nawiązuje do prowadzonej na łamach pisma polemiki o roli i zadaniach publiczności teatralnej, w tym między innymi do artykułów Stanisława Koźmiana "Nasza publiczność" oraz Edwarda Lubowskiego "Jeszcze o ?Naszej publiczności"?. Przesłanie utworu mówi o nieistnieniu idealnych odbiorców sztuki, dokonujących deszyfracji ukrytych w dziele sensów i znaczeń symbolicznych. By je sformułować, autor odwołuje się do komedii Aleksandra Fredry "Odludki i poeta" oraz powieści Tomasza Teodora Jeża "Siostrzane dusze".

Abstract:

Published in the fourth issue of "The Music and Theatre Echoes" ["Echa Muzyczne i Teatralne"] (1886) text entitled "Soulmate. Of the playwrighter's memories" by Władysław Sabowski concerns artistic themes. The text refers to the polemics held in the magazine about the role and tasks of the theatre audience i.a. articles "Our audience" by Stanisław Koźmian or "Yet about ?Our audience?" by Edward Lubowski. The work's message speaks of the non-existence of ideal recipients of art, deciphering the senses and symbolic meanings hidden in the work. To formulate them the author evokes Aleksander Fredro's comedy "Recluses and a poet" ["Odludki i poeta"] and the story by Tomasz Teodor Jeż "Soulmates" ["Siostrzane dusze"].

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

53-65

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 4

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego