Object structure

Creator:

Tokareva, Natalia

Contributor:

Rongińska, Tatiana - red.

Title:

Korekta i rozwój potencjału w zakresie komunikowania: modelowanie osobowościowe, konstrukty, nastolatkowie = Correction and developing potential of the communicative modelling of teenagers' personality constructs

Subtitle:

Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca

Group publication title:

PZN, nr 2/2016

Subject and Keywords:

komunikatywne modelowanie ; konstrukty osobowościowe ; system integracyjny paradygmatu ; metoda genetyczna modelowania ; interakcja odblaskowa dialogiczna ; communicative modelling ; personal constructs ; system and integrative paradigm ; genetic and modelling method ; reflective and dialogical interaction

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono funkcjonalny model modelowania komunikatywnego konstruktów racjonalnych osobowości nastolatków w warunkach specjalnie zaprojektowanego procesu edukacyjnego. Omawiamy teoretyczne i metodologiczne koncepcje realizacji tego modelu w kontekście systemowo-integracyjnym naukowego paradygmatu i metody modelowania genetycznego. ; Czynnik strategiczny w organizacji konstruktów osobistych symulacji wybrano na podstawie interakcji odblaskowej dialogicznej w formacie: system "nauczyciel-nastolatki". Część empiryczna pracy przedstawia wyniki analiz naprawczego rozwoju potencjalnego nastolatków modelowania profili osobowości w przestrzeni edukacyjnej.

Abstract:

The article presents a functional model of communicative modelling of teenagers' rational personality constructs under the specially designed conditions of the educational process. The theoretical and methodological concepts of the implementation of this model in the context of the system and integrative scientific paradigm and genetic and modelling method were considered. ; The format of the reflective and dialogical interaction in the system "teacher-teenager" has been selected as the strategic vector of organization of the process of modelling personal constructs. The empirical part of the study presents the results of the analysis of correlation and developmental potential of the personality profile modelling of teenagers in the educational space.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

99-113

Source:

Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 2/2016

Language:

rus

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego