Show structure

Title:

Audyt energetyczny, charakterystyka energetyczna oraz świadectwo charakterystyki energetycznej - co wiemy na ich temat? = Energy audit, energy performance and Energy Performance Certificate - what do we know about them?

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 46 (2017)

Creator:

Nakielska, Magdalena ; Pawłowski, Krzysztof

Subject and Keywords:

audyt energetyczny ; charakterystyka energetyczna ; świadectwo charakterystyki energetycznej ; energochłonność budynku ; energy audit ; energy performance ; Energy Performance Certificate ; energy consumption of the building

Abstract_pl:

Na obecny stan prawny dotyczący modernizacji i ochrony cieplnej budynków składa się kilka rozporządzeń. Każde z nich dotyczy energochłonności budynków, jednak odwołuje się do innego dokumentu. Trzy pojęcia związane ze zużyciem energii w budynku: audyt energetyczny budynku, charakterystyka energetyczna budynku oraz świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. ; Pojęcia podobne, a jakże różne pod względem treści i celu jakiemu mają służyć. W artykule oprócz podstaw prawnych poszczególnych dokumentów, zawarto wyniki ankiety mającej na celu zaprezentowanie stanu wiedzy przeciętnego obywatela z zakresu pojęć związanych z energochłonnością budynków.

Abstract:

The current state of law regarding the modernization and thermal protection of buildings consists of several regulations. Each of them refers to the energy intensity of buildings, but refers to another document. Three concepts related to energy consumption in a building: Energy Audit, Energy Performance of the building and Energy Performance Certificat of the building. ; Concepts similar, but different in terms of content and purpose to serve. In addition to the legal basis of individual documents, the article included the results of a survey aimed at presenting the average citizen's knowledge of the concepts related to energy intensity of buildings.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 46 ukazał się jako nr 166 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

96-103

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 46

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego