Object structure

Creator:

Dung, Nguyen Tien

Contributor:

Gillmeister, Andrzej - red.

Title:

The Siamese Government's Responses to Western Forces at the Time of King Mongkut (1851-1868) = Polityka rządu syjamskiego względem zachodnich sił w okresie panowania króla Mongkuta (1851-1868)

Group publication title:

In Gremium, t. 11

Subject and Keywords:

Syjam ; Mongkut (król Syjamu ; 1804-1868) ; siły zachodnie ; Siam ; Western Forces

Abstract_pl:

W prezentowanym artykule opisano politykę rządu syjamskiego względem zachodnich sił w okresie panowania króla Mongkuta (1851-1868). Skoncentrowano się na wysiłkach władz syjamskich, które dzięki elastycznym zabiegom politycznym, w tym zrzekaniu się swoich dawnych wpływów w regionie, zdołały uniknąć konfrontacji zbrojnej z zachodnimi kolonistami ? głównie Brytyjczykami i Francuzami ? a tym samym zachować niepodległość państwa. Podkreślono przy tym ważną rolę króla Mongkuta w kształtowaniu polityki rządu.

Abstract:

Since the second half of the nineteenth century, when the Europeans with their gunboats appeared in almost evrey corners of Asian waters, the sovereignty of many countries in the region was put under the serious threats. Yet, Siam is the only country in Southeast Asia which successfully safeguarded its national independence and sovereignty. Most scholars have explained the success of Siam in terms of its unique positions as ?a buffer zone? between two competing colonial powers, namely the French and the British. ; This article examines the King Mongkut?s consciousness of national sovereignty and interests and his wise response to Western Forces. It argues that instead of the geographical position, decisions made by the King Mongkut in response to foreign challenges were the main reason behind the success of Siam.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

67-92

Source:

In Gremium : studia nad historią, kulturą i polityką, tom 11

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-2244/II/