Object structure

Creator:

Rösler, Alfred

Contributor:

Szczegóła, Hieronim (1931- ) - red.

Title:

Termika Jeziora Sławskiego

Subtitle:

Reformacja na polskich ziemich zachodnich. W 500-lecie urodzin Marcina Lutra

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 14

Subject and Keywords:

Sławskie, Jezioro ; hydrologia ; badania

Abstract_pl:

Badania termiki jezior, a w konsekwencji badania bilansu cieplnego wód powierzchniowych mają istotne znaczenie przy określaniu wpływu jezior na kształtowanie się klimatu w danym regionie. Jeziora bowiem w naszych szerokościach geograficznych łagodzą klimat - zmniejszają amplitudę temperatury mas powietrznych danej okolicy. Na wiosnę i na początku lata pobierają dużo ciepła z atmosfery, co powoduje przedłużanie się okresu wiosennego i obniża letnie temperatury powietrza. Zupełnie odmienne zjawisko obserwujemy jesienią, kiedy to jeziora powoli oddają nagromadzone ciepło otoczeniu. ; Ustalony przez hydrologów podział jezior wg wielkości klasyfikuje Jezioro Sławskie w przedziale od 100 ha do 1000 i nazywa je średnim. Jezior w tym przedziale jest w Polsce 545, a jezior dużych >1000 ha jest 34. Widzimy więc, że Jezioro Sławskie jest blisko granicznej wartości jezior dużych i wobec tego wywiera znaczny wpływ na klimat okolic Sławy. Dlatego celowym jest prowadzenie badań nad termiką tego jeziora.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

1986

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

271-293

Source:

Rocznik Lubuski, tom 14

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego