Object structure

Creator:

Czyżewski, Andrzej ; Matuszczak, Anna

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

ASIF in Poland in the light of national budget expenditure since 1991. Justification functioning system separateness among the EU countries = KRUS w Polsce w świetle krajowych wydatków budżetowych po 1991 r. Uzasadnienie funkcjonowania odrębności systemu wśród krajów UE

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Subject and Keywords:

budżet rolny ; wydatki budżetowe ; ubezpieczenia społeczne ; KRUS ; agricultural budget ; budget expenditures ; social security ; ASIF

Abstract_pl:

Celem niniejszego artykułu było wykazanie, że istnienie KRUS, jako ważnego elementu systemu ubezpieczeń społecznych rolników w Polsce nie jest ewenementem w skali europejskiej. Ukazane zostały relacje KRUS z budżetem oraz charakterystyki ubezpieczeń społecznych rolników w wybranych krajach należących do Europejskiej Sieci Rolniczych Systemów Ochrony Społecznej (ENASP).

Abstract:

The purpose of this article was to show that the existence of ASIF, as an important element of the social insurance system for farmers in Poland is not unique on a European scale. There were shown relationships ASIF with the budget and the characteristics of social insurance of farmers in selected countries of the European Network of Agricultural Social Protection Systems (ENASP).

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2014-0052

Pages:

204-214

Source:

Management, vol. 18, no 2 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego