Show structure

Title:

Zwierzyniec - nieznany kompleks leśny w sąsiedztwie zabytkowego parku pałacowego w Zatoniu = The Animal Park - an unknown forest area in the vicinity of the historic palace park in Zatonie

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 48 (2017)

Creator:

Eckert, Wojciech

Subject and Keywords:

pałac w Zatoniu ; kompleks leśny ; park ; dobro kultury ; Zwierzyniec ; palace in Zatonie ; forest area ; heritage ; Animal Park

Abstract_pl:

W artykule krótko przedstawiono historię założenia pałacowo-parkowego w Zatoniu, które jest wpisane do rejestru zabytków województwa lubuskiego. Pałac jest ruiną, park jest zdewastowany i zaniedbany. Jednak w bliskim sąsiedztwie tego założenia znajduje się bardzo interesujący, urządzony teren leśny zwany Zwierzyńcem. Obszar ten, porośnięty starodrzewem, wart jest szczegółowego rozpoznania, przeprowadzenia inwentaryzacji i objęcia ochroną.

Abstract:

The paper briefly presents the history of the palace-park complex in Zatonie, which is included in the list of the monuments of the Lubusz Voivodship. The palace is in ruins, the park is devastated and neglected. However, in the close vicinity of this complex there is a very interesting forest area called the Animal Park. That area, covered with ancient forest, needs detailed examination, stock-taking and protection.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 48 ukazał się jako 168 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

17-24

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 48

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego