Object structure

Creator:

Gnitecki, Janusz (1945-2008)

Contributor:

Pasterniak, Wojciech (1935-2018 ) - red.

Title:

Teoria i praktyka konstruowania zintegrowanych zadań szkolnych dostosowanych do odmiennych funkcji mózgu męskiego i żeńskiego

Group publication title:

Dydaktyka Literatury, 18

Subject and Keywords:

zintegrowane zadanie szkolne ; edukacja

Abstract_pl:

Założenia konstruowania zintegrowanych zadań szkolnych, ich struktura i warunki stosowania składają się na teorię zintegrowanych zadań szkolnych. Teoria zintegrowanych zadań szkolnych jest teorią źródła zmiany w uczniu. Jej zasadniczym składnikiem jest oczywiście zintegrowane zadanie szkolne oparte na zespolonym "operatorze zadaniowym". ; Co stanowi istotę tego typu zadań szkolnych? Czym się różnią one od zadań szkolnych opartych na operatorze cząstkowym? Aby odpowiedzieć na te pytania, najpierw zastanowimy się nad pojęciem zadania szkolnego. Następnie przeprowadzimy analizę operatorów zintegrowanych zadań szkolnych z tzw. nadwyżką i redukcją sensu. Operatory te dostosowane są do odmiennych funkcji mózgu męskiego i żeńskiego oraz wyznaczają deskrypcyjno-predeskrypcyjny i predeskrypcyjno-deskrypcyjny typ obrazowaniajęzykowego.

Publisher:

Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna ; Poznań: Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

Date:

1998

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

29-47

Source:

Dydaktyka Literatury, tom 18

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego