Object structure

Creator:

Szewczyk, Piotr ; Szumigała, Maciej

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Numerical modelling of the strengthening process of steel-concrete composite beams = Numeryczne modelowanie procesu wzmacniania stalowo-betonowych belek zespolonych

Group publication title:

CEER, nr 19 (2015)

Subject and Keywords:

metoda elementów skończonych ; belki zespolone ; wzmacnianie ; analiza nieliniowa ; Finite Element Method (FEM) ; composite beams ; strengthening ; non-linear analysis

Abstract_pl:

Przedmiotem pracy jest analiza numeryczna przebiegu procesu wzmacniania stalowobetonowej belki zespolonej. Podstawowym założeniem jest, że konstrukcja nie znajduje się w stanie awaryjnym, lecz wzmocnienie ma na celu zwiększenie jej nośności i sztywności w trakcie użytkowania obiektu (np. ze względu na zmianę sposobu użytkowania). ; Poszukiwanym rozwiązaniem jest wzmacnianie bez konieczności pełnego odciążenia konstrukcji, co skracałoby czas, zmniejszało zakres robót oraz obniżałoby koszty modernizacji. Wzmacnianie zostało zrealizowane poprzez dospawanie stalowego płaskownika do pasa dolnego profilu stalowego. W pracy przedstawiono zastosowanie parametrów energetycznych przy ocenie efektywności procesu wzmacniania konstrukcji i doborze optymalnego rozwiązania.

Abstract:

This paper presents the numerical modelling of strengthening a steel-concrete composite beam. The main assumption is that the strengthening is not the effect of the state of a failure of a structure, but it resulted from the need to increase the load-bearing capacity and stiffness of the structure (for example: due to a change in the use of the object). ; The expected solution is strengthening without the necessity to completely unload the structures (to reduce the scope of works, the cost of modernization and to shorten the time). The problem is presented on the example of a composite beam which was strengthened through welding a steel plate to the lower flange of the steel beam. The paper describes how energy parameters are used to evaluate the efficiency of structures' strengthening and proposes an appropriate solution.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2015-0056

Pages:

99-110

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 19

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego