Object structure

Creator:

Płotkowiak, Maciej

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Concept and its implementation during the reconstruction of the church of blessed virgin Mary in Chojna = Koncepcja i jej realizacja w trakcie odbudowy kościoła pw. NMP w Chojnie

Group publication title:

CEER, nr 19 (2015)

Subject and Keywords:

Chojna ; kościół farny ; odbudowa kościoła ; Brunsberg ; St. Mary's parish church ; reconstruction

Abstract_pl:

Kościół farny pw. NMP w Chojnie wzniesiono z cegły na przełomie XIV i XVw., na miejscu starszego obiektu, jako trójnawową, beztranseptową halę zamkniętą od strony zachodniej pojedynczą wieżą, a po stronie wschodniej poligonalnym prezbiterium z obejściem. Zbieżność charakterystycznych form konstrukcji z wciągniętymi do wnętrza przyporami oraz cech wystroju plastycznego elewacji artykułowanych dekoracyjnymi lizenami z występującymi w obiektach łączonych z działalnością warsztatu Henryka Brunsberga spowodowały, że autorstwo chojeńskiej fary przypisano temu legendarnemu architektowi i mistrzowi budowlanemu późnego średniowiecznego. ; Kościół został zniszczony przez pożar 16 lutego 1945 r. i pozostawał w stanie otwartej ruiny. Zachowały się murowane ściany obwodowe wraz ze sklepieniami obwodowych: kaplic i empory zlokalizowanych pomiędzy wciągniętymi do wnętrza przyporami w korpusie nawowym i ambicie oraz konstrukcja wieży do wysokości ok. 80 m nad otaczającym terenem. Począwszy od 1997 r. obiekt poddawany jest stopniowej odbudowie pod kierunkiem autora. Tekst niniejszy stanowi zapis doświadczeń z konfrontacji koncepcji działania i szczegółowych rozwiązań projektowych z wynikami ich realizacji na budowie.

Abstract:

St. Mary's parish church in Chojna was erected at the turn of XIV and XVc. in a shape of three aisles, hall church without transept, completed from the west with a single tower and from the east with polygonal presbytery with an ambulatory attached. The convergence of characteristic structural and decorative features with employed ones in medieval churches being attributed to Hinrich Brunsberg's fabric resulted in such a way, that also authorship of St. Mary in Chojna was assigned to this legendary architect and master builder of late Middle Ages period. ; The church was destroyed by fire during WWII in February 1945 and since then had remained as an open ruin. In 1997 reconstruction procedure of the church was begun under the leadership of the author and it still continues. This text consists of the sum of experiences connected with confronting design ideas and solutions with their executions on the site during construction works.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2015-0055

Pages:

87-98

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 19

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego