Object structure

Creator:

Pieńko, Michał ; Robak, Aleksander ; Błazik-Borowa, Ewa

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Scaffoldings used during the renovation of the Metropolitan Cathedral of St. John the Baptist and St. John the Evangelist in Lublin = Rusztowania wykorzystywane podczas renowacji Archikatedry Św. Jana Chrzciciela i Św. Jana Ewangelisty w Lublinie

Group publication title:

CEER, nr 19 (2015)

Subject and Keywords:

rusztowanie modułowe ; prace na wysokości ; schemat statyczny ; modular scaffoldings ; work at height ; static scheme

Abstract_pl:

W artykule zostały opisane trzy przypadki wykorzystania rusztowania jako konstrukcji umożliwiającej przeprowadzenie prac renowacyjnych. Obiektem, który wymagał zastosowania tego typu konstrukcji była Archikatedra Św. Jana Chrzciciela i Św. Jana Ewangelisty w Lublinie. W trakcie realizacji napotkano na szereg problemów związanych geometrią obiektu. W celu uzyskania optymalnego dostępu do obiektu zastosowano rusztowania modułowe umożliwiające rozbudowę rusztowania w dowolnym kierunku. ; Oprócz typowego wykorzystania rusztowania do prac w obrębie elewacji, rusztowanie zostało wykorzystane jako tymczasowe zadaszenie tarasu. Tego typu wykorzystanie rusztowania umożliwiło przeprowadzenie prac wykończeniowych okładzin tarasu w czasie zimy. Obiekty zabytkowe podlegające renowacji wymagają szczegółowego podejścia do problemu wykonania rusztowania. Pomimo krótkiego okresu użytkowania należy szczególnie zwracać uwagę na możliwości kotwienia rusztowania jak również jego posadowienia. Przeprowadzenie obliczeń statycznych umożliwia zminimalizowanie liczby kotwień oraz użytych elementów.

Abstract:

This article describes three cases of scaffolding use as a structure for carrying out a renovation work at the Cathedral in Lublin. In order to achieve optimum access to the object, one used modular scaffolding. This type of scaffold is able to expand in any direction. In addition to the typical use, the scaffold was used as temporary roofing which allowed conducting the work during the winter. Monuments require a detailed approach to the problem of scaffolding. Despite the short period of use we should pay particular attention to the possibility of anchoring scaffoldings. Performing static calculation allows minimizing the number of anchors and used elements.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2015-0054

Pages:

79-86

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 19

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego