Object structure

Creator:

Gwizdała, Kazimierz ; Florkowska, Sylwia

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Construction solutions for historical object foundations in the context of changing their functional use = Rozwiązania konstrukcyjne posadowień obiektów zabytkowych w kontekście zmiany ich funkcji użytkowej

Group publication title:

CEER, nr 19 (2015)

Subject and Keywords:

obiekty zabytkowe ; renowacja ; zmiana funkcji użytkowej ; wzmacnianie fundamentów ; iniekcja strumieniowa ; historical objects ; changing functional of use ; renovation ; reinforcement of foundations ; jet grouting

Abstract_pl:

Prawidłowo przeprowadzona renowacja i adaptacja obiektu zabytkowego powinna zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, a jednocześnie podkreślić jego historyczną formę i wartość. Niejednokrotnie wybór rozwiązania konstrukcyjnego bywa kłopotliwy, ze względu na rozbieżność interesów inżyniera, konserwatora i inwestora. Biorąc pod uwagę uwarunkowania techniczne, funkcjonalne oraz prawne, realizacja prac związanych z renowacją i adaptacją obiektów zabytkowych ma charakter złożony. ; Decyzja o renowacji bądź wymianie wybranych elementów konstrukcyjnych w każdym przypadku powinna być poprzedzona kompleksową analizą techniczną oraz uzgodnieniami konserwatorskimi. Autorzy referatu omówili problematykę i aspekty renowacji w wybranych obiektach zabytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań konstrukcyjnych fundamentów. Przedstawiono wzmocnienia posadowień obiektów wynikające ze zmiany ich funkcji użytkowej. ; W omawianych przypadkach przyjęto rozwiązania w postaci wprowadzenia nowych elementów konstrukcyjnych oraz wzmocnienia istniejących fundamentów przy użyciu technologii iniekcji strumieniowej. Dzięki przyjętym rozwiązaniom udało się zapewnić stabilność zdegradowanych dotąd obiektów oraz bezpieczne przeniesienie zwiększonych wartości obciążeń użytkowych, jak również ograniczyć nadmierne osiadania obiektu.

Abstract:

Properly executed renovation and adaptation of a grade listed property not only ensures its constructional safety, but may also highlight the object?s historical value. Taking into consideration various factors, such as divergence of interests, or technical and legal determinants, it is safe to say that the renovation and adaptation of grade listed properties for new purposes is a complex process. ; The authors of the paper wish to discuss the problem of renovation based on selected properties, with special regard to constructional solutions for foundations. The presented examples will illustrate the issue of foundation enhancements resulting from the adaptation of buildings for new purposes. Through individual constructional solutions, such as jet grouting, it was possible to ensure the stability of degraded properties and safe transfer of increased values of usage load.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2015-0049

Pages:

31-39

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 19

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego