Object structure

Creator:

Grzonka, Aleksandra

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Design problems with renovating and adapting an old mill on the example of the execution of an original project = Problemy projektowe związane z renowacją i adaptacją starego młyna na przykładzie autorskiej realizacji

Group publication title:

CEER, nr 19 (2015)

Subject and Keywords:

renowacja ; adaptacja ; modernizacja ; obiekty poprzemysłowe ; renovation ; adaptation ; modernization ; postindustrial buildings

Abstract_pl:

W obecnych czasach tereny oraz budynki poprzemysłowe są chętnie adoptowane na cele biurowe, rekreacyjne, a nawet mieszkalne. Szczególnym zainteresowaniem potencjalnych użytkowników cieszą się obiekty zlokalizowane w centrach miast. Wynika to nie tylko z ilości mieszkańców, ale również z większej otwartości ludzi na nowe doświadczenia. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja obiektów poprzemysłowych, które zlokalizowane są w małych miejscowościach.

Abstract:

Nowadays, postindustrial areas and buildings are becoming more and more valuable. Very popular are those with special historical and architectural values, which are additionally located in large cities. The situation of those possessing fewer attributes encouraging their adaptation is worse. Sometimes, however, there are reasons why a decision is made to invest in such buildings despite the many difficulties connected with the implementation of these investments. This situation was presented on the example of the renovation and adaptation of an old electric mill in Łaziec into a restaurant.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2015-0048

Pages:

21-29

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 19

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego