Object structure

Creator:

Robak, Aleksander ; Pieńko, Michał ; Błazik-Borowa, Ewa

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Examples of unusual construction scaffoldings used for renovation works of historic buildings = Przykłady realizacji nietypowych rusztowań budowlanych wykorzystywanych do prac renowacyjnych obiektów zabytkowych

Group publication title:

CEER, nr 18 (2015)

Subject and Keywords:

rusztowania ; obliczenia statyczne ; schemat statyczny ; scaffolding ; static analysis ; static scheme

Abstract_pl:

W przedstawionym opracowaniu przedstawiono kilka przykładów konstrukcji rusztowań budowlanych zaprojektowanych, zmontowanych oraz użytkowanych w ostatnich latach. Opisane zostały obiekty, przy których rusztowania przyjmowały zupełnie różne formy a zagadnienia z nimi związane przysparzają wielu problemów na etapie projektowania oraz etapie montażu. Główną uwagę zwrócono na zagadnienia związane z użytkowaniem rusztowań podczas prac renowacyjnych obiektów zabytkowych. ; Rusztowania na takich obiektach charakteryzują się bardzo skomplikowaną i zmienną geometrią. Dodatkowo bardzo często mamy do czynienia z utrudnieniami takimi, jak brak możliwości zastosowania łączników kotwiących w liczny przewidywanej dla "typowych" schematów konstrukcji a w skrajnych przypadkach ze względu na dużą wrażliwość na oddziaływania mechaniczne, powierzchni, przy których zmontowane jest rusztowanie, braku możliwości kotwienia. Innym często występującym utrudnieniem w tego typu obiektach jest duże pochylenie połaci dachowych, na których oparte jest rusztowanie.

Abstract:

A few examples of scaffoldings designed, built and used in recent years in Poland have been presented here in this paper. There have been described facilities of various forms, which are surrounded by scaffoldings. This makes the design and assembly processes demand large labour input. The main focus has been set to the problems in the operation of scaffoldings used during the renovation of historic monuments. ; The scaffoldings used at such buildings are usually of complex and alternating geometry. In extreme cases, it is impossible to anchor the scaffolding due to the mechanical sensitivity of building facades. Other problem often affecting the operation of scaffoldings near such buildings is large inclination of roof surfaces, at which the scaffoldings are based on.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2015-0042

Pages:

115-120

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 18

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego