Object structure

Creator:

Dutkiewicz, Jacek ; Gosowski, Bronisław ; Organek, Piotr

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Assessing the stregth and weldability of historic structural steel of historic structural steel = Ocena wytrzymałości i spawalności konstrukcyjnych stali historycznych

Group publication title:

CEER, nr 18 (2015)

Subject and Keywords:

wytrzymałość stali ; twardość Brinella ; spawalność ; wskaźnik spawalności ; próba spawalności ; stal historyczna ; strength of steel ; Brinell hardness ; weldability ; weldability indicators ; weldability testing ; historical steel

Abstract_pl:

Często w praktyce inżynierskiej na etapie projektu rewitalizacji, remontu lub wzmocnienia konstrukcji pojawia się konieczność wyznaczenia wytrzymałości stali oraz określenia jej spawalności. O ile wytrzymałość stali można określić na dwa sposoby: bezpośredni, poprzez badania niszczące odpowiednio dużej liczby próbek pobranych z konstrukcji lub pośredni - poprzez badania twardości Brinella, to w przypadku spawalności okazuje się to dużo trudniejsze. ; Bowiem o tej właściwości decydują trzy grupy czynników: metalurgiczne, konstrukcyjne i technologiczne. W referacie przestawiono doświadczenia związane z zależnością między twardością a wytrzymałością trzech gatunków stali historycznych pochodzących z końca XIX i początku XX wieku. Otrzymane dla nich średnie współczynniki granicy plastyczności oraz wytrzymałości na rozciąganie porównano ze współczynnikami podawanymi w literaturze technicznej dla stali konstrukcyjnych. ; Omówiono także ocenę spawalności stali konstrukcyjnych w ujęciu analitycznym, poprzedzającą próby spawalności. Na przykładzie przedstawiono, że ocena spawalności jedynie na podstawie kilku wybranych wskaźnikach spawalności, może prowadzić do pomyłek. Należy pamiętać, że wskaźniki spawalności pozwalają wstępnie ocenić jedynie spawalność metalurgiczną (jedną ze składowych spawalności). Wiarygodny wniosek o dostatecznej spawalności stali można wyciągnąć wyłącznie po dodatkowym przeprowadzeniu badań spawalności konstrukcyjnej i technologicznej.

Abstract:

In practice, in the design stage of revitalization, renovation or reinforcement, there is often a need to determine the strength of steel as well as its weldability. The strength of steel can be determined in two ways: directly through destructive testing or indirectly - by the Brinell hardness test. In the case of weldability, this turns out to be much more difficult, because there are three groups of factors which determine this property, i.e.: local weldability, operative weldability, and overall weldability. ; This paper presents the results of the verification of the relationship between the hardness and strength of three grades of steel from the early twentieth century. The evaluation of the overall weldability of structural steels is discussed in an analytical approach preceding costly weldability tests. An assessment based on selected indicators of weldability can only lead to confusion.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2015-0034

Pages:

33-43

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 18

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego