Object structure

Creator:

Majewska, Anna ; Denis, Małgorzata

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Quarter modernization of construction residential "New Praga" in Warsaw - risks and possibilities = Modernizacja kwartału zabudowy mieszkaniowej "Nowej Pragi" w Warszawie, zagrożenia i możliwości

Group publication title:

CEER, nr 17 (2015)

Subject and Keywords:

modernizacja zabudowy ; kamienica ; krajobraz kulturowy ; modernization of building ; tenement ; cultural landscape

Abstract_pl:

Rejon "Nowa Praga" usytuowany jest na Pradze Północ, która jest jedną z najstarszych dzielnic miasta. Mieszkańcy tego rejonu, w którym usytuowany jest analizowany kwartał zabudowy, to osoby często o niższym statusie społecznym niż reszta ludności stolicy. Często są to enklawy biedy, bezrobocia i przestępczości. ; Teren ten jest trudny do modernizacji, ponieważ poprawa tkanki budowlanej, to nie wszystko, aby w pełni pomóc społeczności lokalnej. Potrzebne są środki finansowe również na działania społeczne, które umożliwią mieszkańcom na poprawę jakości życia. W artykule przedstawiono propozycję modernizacji wybranego kwartału zabudowy, co wymaga interdyscyplinarnego podejścia do danego zagadnienia.

Abstract:

The district "New Praga" is located on the right-bank of Warsaw in North Praga which is one of the oldest districts of the city. The citizens of this district, where an analyzed building quarter is located, are people with a lower social status than the rest of Warsaw?s population, who benefit from the social assistance (30%); moreover, there are a large number of crimes and high unemployment among young people in this area. ; These data show how difficult is to modernize this area because the improvement of a construction tissue is not enough to fully help the local community. Financial resources are needed to increase the level of education that allows finding new jobs and improves the quality of life. Afterwards, the modernization of tenements should be taken care for.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2015-0025

Pages:

97-104

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 17

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego